SEGUIMENT DEL PROJECTEEl projecte consisteix en quatre actuacions:

· Actuació 1 Centre d’Interpretació del paisatge cultural - Radial de l’Ecomuseu del Moianès
 Ubicació: Casa de cultura, Biblioteca, local de l’ACR.

· Actuació 2 Protecció de la zona humida – Condicionament del camí del rec de les Nogueres

· Actuació 3 Condicionament d’itineraris turístics i culturals – Domini de la Terra i de l’Aigua

  puig de la Caritat i recuperació dels camins ramader i ral al voltant del prat de l’estany


· Actuació 4 Projecte museogràfic del paisatge cultural de l’Estany
La redacció del projecte museogràfic es va adjudicar a l'empresa TEGULA, SCP.  
S'ha donat trasllat  de totes les aportacions dels ciutadans i ciutadanes de l'Estany recollides al llarg del procés participatiu.