ACTUACIÓ 3. les fonts

 PROJECTE ADEQUACIÓ DE LES FONTS DE L’ESTANY dins del Pla d‘Espais d’Interès Natural del Moianès (PEIN)

Amb el procés participatiu Imagina l’Estany, es va posar de manifest el desig de recuperar les fonts del nostre municipi, aquests espais que estan encara en la memòria col·lectiva del poble: els records d’un dia de festa o de vacances, les excursions amb els mestres, monges i capellans, les fontades amb la colla, els berenars, l’anar a caçar crancs i... els festejos al costat de l’aigua fresca! Les imatges d’un temps passats han estat recordades durant el procés participatiu en més d’una tertúlia i, el desig de recuperar aquests espais entranyables del nostre patrimoni natural i cultural, recollit en més d’una entrevista apreciativa i enquesta. 

Dins el conjunt de les actuacions del projecte Viure al poble més (condicionament dels  Itineraris turístics i culturals- Domini de la Terra i domini de l’aigua) estava prevista també la recuperació de les fonts i dels entorns naturals d’aquestes. El desembre del 2014, la Generalitat de Catalunya va concedir a l’Ajuntament de l’Estany l’ajut per al finançament del Projecte d’adequació de les fonts de l’Estany, dins la línia 2 de la convocatòria d’ajuts per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya (Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-20013), amb l’import de  16.968,28€.

El mes de març d’enguany s’iniciava el projecte d’adequació de les fonts de  l’Estany consistent en netejar, arranjar i recuperar aquests espais que tan importants han estat en moments no gaire llunyans. I ara, a mitjans d’abril, el projecte ja està enllestit. Totes les actuacions projectades se situen dins el domini públic hidràulic, espai que depèn administrativament de l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

S’estan arranjat les següents fonts:

1. Font del Castell
2. Font de Jesús
3. Font de Sant Antoni
4. Font de la Sala
5. Font dels Bous
6. Font Grossa
7. Font de Mig Prat
8. Font Canaleta
9. Font d'Auró (d'Oró)

El director d’obres del projecte és en Salvador Sala i l’empresa adjudicatària de les obres: Excavacions Padrisa S.L.
Es preveu també consolidar un itinerari de fonts vinculat als de la terra i l’aigua del projecte museogràfic del centre de visitants de l’Estany. Uns panells informatius explicaran a l’excursionista l’origen de cada font, la fauna i flora que s’hi pot trobar en aquest espai protegit, fotografies antigues cedides per la gent del poble i que formen part de l’arxiu fotogràfic, i anècdotes aportades en una tertúlia sobre les fonts on hi van participar Maria Estany Esparó, Núria Esparó, Valeri Farràs i Llorenç Prat.
Desitgem que les fonts siguin de nou un espai de trobada per a la nostra comunitat i per a tothom que, amb respecte, vulgui gaudir del nostre entorn natural.


PER MOLTS ANYS!